گر دو سه ابله تو را منکر شدند، تلخ کی گردی چو هستی کان قند؟
یادداشت کوچک
کویر انتهای زمین است؛ پایان سرزمین حیات است، در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراءالطبیعه را- که همواره فلسفه از آن سخن می‌گوید و مذهب بدان می‌خواند- در کویر به چشم میتوان دید، میتوان احساس کرد.
[کویرِ علی شریعتی]

این از آدرس:

www.caapek.blogspot.com

+ هنوز تم تکمیل نشده و طی یک ماه آینده قالب اختصاصی هم میگیره و همه چیز عالی میشه.

+ نه وقاحت بلاگفا رو تحمل کردم و نه بیان رو تحمل میکنم. بی شرافتی مسئولان هر دو سرویس مشهوده. خلاف منش و روشمه که جایی بمونم که مطلقا احترامی برام قائل نیستن. این پایان قطعی نُه سال نوشتن در سرویس‌های فارسیه. از نفس های آخر اوج وبلاگ نویسی در سال ۸۹ تا امسال که مدت هاست وبلاگ نویسی در تابوته و هنوز دفن نشده. از این به بعد با توجه به ثباتی که در ۲۵ سالگی بهش رسیدم، جایی مینویسم که برای همیشه بنویسم و هیچوقت بیم نابود شدن آثارم رو نداشته باشم.

  • دوشنبه ۲۱ بهمن ماهِ سالِ ۹۸ | ساعت ۰۹ ب.ظ
  • .کارل الف