گر دو سه ابله تو را منکر شدند، تلخ کی گردی چو هستی کان قند؟
یادداشت کوچک
کویر انتهای زمین است؛ پایان سرزمین حیات است، در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراءالطبیعه را- که همواره فلسفه از آن سخن می‌گوید و مذهب بدان می‌خواند- در کویر به چشم میتوان دید، میتوان احساس کرد.
[کویرِ علی شریعتی]

۳ مطلب با موضوع «پسر عیسی» ثبت شده است

میلی که هر لحظه با آن سر و کار داریم.

  • .کارل الف

آدم‌ها و آدمیزادگان آبرو را میخواهند به خاطر منافعش که اگر نفع شخصی یا جمعی نداشت، آبرو از هر نوعش معنایی هم نداشت.

  • .کارل الف

این نوشته تحت تاثیر افکار مبهم «ژیل دلوز» است. بر مخاطب است که قبل از خواندن متن، پاراگراف آخرش را بخواند لطفا!

  • .کارل الف