گر دو سه ابله تو را منکر شدند، تلخ کی گردی چو هستی کان قند؟
یادداشت کوچک
کویر انتهای زمین است؛ پایان سرزمین حیات است، در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراءالطبیعه را- که همواره فلسفه از آن سخن می‌گوید و مذهب بدان می‌خواند- در کویر به چشم میتوان دید، میتوان احساس کرد.
[کویرِ علی شریعتی]

۱۱ مطلب با موضوع «فلسفه اکتیویته» ثبت شده است

میلی که هر لحظه با آن سر و کار داریم.

  • .کارل الف

ابلهان در زندگی به دنبال آرامشند.

  • .کارل الف

آدم‌ها و آدمیزادگان آبرو را میخواهند به خاطر منافعش که اگر نفع شخصی یا جمعی نداشت، آبرو از هر نوعش معنایی هم نداشت.

  • .کارل الف

به راستی چوپانان چه سعادتمندند. شاهراه زیستن، کلید شادمانی و شعف، طریق غور در عشق و زندگی و حقیقت،  «سکوت» را در جعبه‌ای طلایی به دستشان سپرده‌اند و هرچه می‌شنوند موسیقی ست و نه خزعبل‌ها و اراجیف آدمیزادگان و جرثومه‌هایشان.  

  • .کارل الف

سینما به دو بخش تقسیم می‌شود: فیلم و تبلیغ.

  • .کارل الف

در این عمر که همچو جوی نو نو میرسد[مولوی]، آدمیزاده پیوسته بین دو قطب رنج و ملال در آمد و شد است. آنگاه که از رنج رهایی یابد به ملال نزدیک شده و آنگاه که از ملال رهایی یافته رنجی نو ساخته. شاد بودن این میان امری‌ست بی‌اندازه جدی و مهجور مانده.

  • .کارل الف